MECÀNICA

La mecànica té com a principal objectiu la inspecció, diagnòstic, reparació i servei de tot tipus de vehicle i maquinaria.

Aquesta branca analitza el comportament general del vehicle, on poden trobar-se elements com el motor, la distribució, l’embragatge, la caixa de canvis, el sistema de frenada, i tot el necessari perquè el vehicle pugui desplaçar-se de forma correcta.

Sens dubte, una part fonamental que va més enllà del procés de reparació, ja que a més a més, és l’encarregada de fixar el manteniment del vehicle, pel que ofereix una gran capacitat de prevenció.