MANTENIMENT I PRE-ITV

La revisió Pre-ITV consisteix en revisar tots els punts que posteriorment es revisaran durant la inspecció i garantir un resultat favorable.

El millor és fer-la uns dies abans per tenir un marge de temps que ens permeti dur a terme les possibles reparacions que sorgeixin sense sobre-passar la data límit d’inspecció.

Les causes més comuns per les que un vehicle no passa la ITV poden ser l’enllumenat, el sistema de frenada, l’estat dels pneumàtics i els gasos contaminants.

A Taller Tubert, també oferim el servei de passar la ITV per tu i que no t’hagis de preocupar de res.