ELECTRICITAT

El sistema elèctric d’un vehicle és l’encarregat de repartir l’alimentació cap a tot el conjunt i està format per sis grans grups:

  • Sistema de generació i emmagatzematge; constituït generalment pel generador, regulador de voltatge, la bateria i l’interruptor de l’excitació del generador.
  • Sistema d’encesa; capaç de produir l’encesa de la barreja de combustible i aire als motors gasolina.
  • Sistema d’arrencada; que consta de bateria, interruptor d’arrencada, commutador i motor.
  • Sistema d’injecció; encarregat de subministrar el combustible necessari per aconseguir un consum eficient, un major rendiment i una reducció de la contaminació.
  • Sistema d’enllumenat; que consisteix en el grup de dispositius lumínics instal·lats en la part frontal, lateral o posterior d’un vehicle.
  • Instruments de control; necessaris per permetre al conductor mantenir la vigilància del correcte funcionament del vehicle.