INJECCIÓ

El sistema d’injecció és l’encarregat de subministrar el combustible necessari per aconseguir un consum eficient, un major rendiment i una reducció de la contaminació, ja que gràcies al correcte i adequat subministrament manté els nivells de gasos al seu límit establert. A més a més, millora l’engegada i l’escalfament del motor.

Si el sistema d’injecció es troba en mal estat, sol presentar signes com pèrdua de potència, els anomenats “tirons”, fum negre, dificultats per engegar, fressa anòmala del motor, fuga de combustible… etc.

Tot això al marge de que per norma, s’encendrà una llum d’avaria.

En cas de sospita, la millor de les opcions és fer arribar el vehicle al taller en grua per no agreujar el problema.

Com prevenir problemes amb els injectors:

  • Intenta no circular gaire amb el dipòsit en reserva.
  • Canvia el filtre de combustible quan ho indiqui el fabricant del vehicle o cada 30.000km.
  • Neteja els injectors amb un additiu específic.